Nápověda

Objednávkový formulář

Pro objednání Splnění ohlašovací povinnosti oční optiky (oční optiky) je třeba vyplnit a odeslat objednávkový formulář. Za účelem potvrzení úspěšného objednání zasíláme automatický e-mail s rekapitulací a instrukcemi.

Samotná objednávka je rozložena do 3 kroků. K pohybu mezi jednotlivými kroky prosím využijte menu nebo tlačítka „Zpět na“ a „Přejít na“.

Krok 1 – Košík

V případě, že chcete pouze jednorázově splnit oznamovací povinnost dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, pak můžete rovnou přejít na krok 2. Pokud máte také zájem o zajištění roční správy oznamovací povinnosti oční optiky včetně přechodu na registraci v rámci nového Registru zdravotnických prostředků, pak navíc zaškrtněte checkbox „Roční správa oznamovací povinnosti oční optiky“. Poté opět můžete přejít na krok 2.

Krok 2 – Zákazník

Údaje obsažené ve formuláři jsou povinné, není-li výslovně uvedeno jinak, neboť slouží k vystavení faktury, vygenerování plné moci a přípravě formuláře pro splnění oznamovací povinnosti. Formulář je členěn do několika samostatných oddílů. V prvním oddílu vyplňte základní identifikační údaje. Dále je třeba vyplnit údaje o Vašem sídle, a to v souladu se záznamem dle živnostenského rejstříku (Ministerstvo zdravotnictví toto skutečně kontroluje). Vyplnění oddílu nazvaného „Další údaje“ je dobrovolné. Velmi důležité je správné zaškrtnutí názvů skupin dle GMDN nomenklatury. Zde byste měli označit, které zdravotnické prostředky Vaše optika zhotovuje a vydává, resp. prodává. V případě pochybností spornou položku raději zaškrtněte, neboť širší oznámení není nijak sankcionováno, zatímco neúplné oznámení zakládá odpovědnost ze spáchání správního deliktu. Dále je třeba vyplnit údaje o tzv. kontaktní osobě, což je pracovník Vaší optiky, který může být kontaktován Ministerstvem zdravotnictví v záležitostech týkajících se regulace činnosti oční optiky. Na závěr je třeba vyplnit identifikační údaje o osobě oprávněné k udělení plné moci, neboť za Vás budeme plnit oznamovací povinnost v postavení zmocněnce.

Krok 3 – Rekapitulace

V závěrečném kroku objednacího procesu je možné zkontrolovat vyplněné údaje a obsah objednávky. Na této stránce je také k dispozici celková cena za objednávku, na kterou bude vystaven daňový doklad.

Před potvrzením a odesláním formuláře je třeba vyjádřit souhlas s obchodními podmínkami zaškrtnutím příslušného pole.

V případě, že jste nevyplnili všechna povinná pole, zobrazí se Vám chybové hlášení s informací o počtu chyb. Po potvrzení hlášení Vás formulář odkáže k prvnímu chybně vyplněnému poli. Chybně vyplněná nebo nevyplněná pole se zobrazují modře s popiskem o povaze chyby.

Časté dotazy

Formulář se nezobrazuje nebo se zobrazuje chybně

Aplikace je plně funkční v prohlížečích Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer verze 8.0 a 9.0, Opera a Safari. Formulář lze zobrazit a odeslat pouze tehdy, máte-li ve svém prohlížeči povolený JavaScript.

Doklady v elektronické podobě

Na základě platné legislativy zasíláme veškeré doklady pouze elektronicky. Děkujeme za pochopení.

Děkujeme Vám za Váš zájem o naše služby.

V případě přetrvávajícího problému se prosím obraťte na optika@profidea.cz.